26 2016/10/26

JÖNKÖPINGS STÖRSTA VÄRMEKÄLLA FYLLDE 10 ÅR I JULI 2016

By | oktober 26th, 2016|Nyheter|0 Comments

I juli i år fyllde Kraftvärmeverket på Torsvik 10 år. Under dessa år har de producerat energi motsvarande årsbehovet av hushållsel för 1 miljon hushåll. Kraftvärmeverket har blivit ett landmärke längs E4:an och 2006 tilldelades vi stadsbyggnadspriset. Under de första 10 åren har de producerat 1 TWh el och 3,8 TWh fjärrvärme. Det motsvarar ungefär [...]

19 2016/10/19

Boendeparkering som skapar ljus och trevlig miljö!

By | oktober 19th, 2016|Nyheter|0 Comments

I kv. Peru i Jönköping har JIGAB installerat Barrikade EP-Multi från Hesselberg Bygg i boendegaraget i 2 etage. Skräddarsydd lösning med diffusionsöppna lösningar på nedre planet, extra tjockt och extra halkskydd i ramper samt tvåfärgad lösning för design av körvägar och p-platser. Hesselberg Bygg försöker kombinera egenskapskraven med respektive funktionsdel i garaget för att [...]

19 2016/10/19

Gång- och cykelbro vid Bruuns Magasin, Jönköping

By | oktober 19th, 2016|Nyheter|0 Comments

Den nya bron vid Bruuns Magasin, är placeras längs med dagens befintliga gångbro och är närmare 85 meter lång. Bron kommer att binda samman dagens gång -och cykelstråk i norr vid Spira och i söder där Munksjöpromenaden tar slut vid Bruuns Magasin. JIGAB från Jönköping har fått förtroendet att installera Barrikade Stenbeläggning Struktur i [...]

12 2016/10/12

Utmaning på Farsta Centrum!

By | oktober 12th, 2016|Nyheter|0 Comments

Vår utmaning var att färdigställa golvet med minimal störning när centrat var i drift! Befintlig klinker med massor av bom och trasiga plattor revs ut, fix/fästmassa lämnades kvar och över detta slätspacklades det innan slutlig Steno EP Terrazzo installerades. På detta sätt klarades problemet med bygghöjder vilket underlättade och snabbade på installationen. Installerat golv, socklar, [...]