16 2017/10/16

Hesselberg Bygg vinner stort kontrakt på Campus Ås Norge

By | oktober 16th, 2017|Nyheter|0 Comments

Hesselberg Bygg har fått uppdraget med golvbeläggningsarbete på Campus Ås. Kontraktet är med huvudentreprenören Hent som har entreprenaden avseende inredningsarbetet för Statsbygg. Det är Hesselberg Byggs historiskt största entreprenad på ca 75 000 kvm med olika fogfria härdplastbeläggningar, allt från gastäta rum, vårdplatser, operation, till auditorium och serviceytor. Hesselberg Bygg har lyckats med att få entreprenaden [...]

13 2017/10/13

Terrazzo med akustiklösning!

By | oktober 13th, 2017|Nyheter|0 Comments

Smart lösning på Epicenter i Stockholm   Här är installerat Steno EP Terrazzo direkt på Aprobos dB1 matta, total tjocklek; 10mm för att komma i nivå med intilliggande heltäckningsmatta samt få ner både stegljud och trumljud. Golvet har lagts i pentryn på tre plan i etapp 1 och två plan i etapp 2. Utfört i [...]

12 2017/10/12

Fungerande golv, vårt starkaste argument!

By | oktober 12th, 2017|Nyheter|0 Comments

Nya funktionella golv i äldre industrilokal! Äldre typisk industri som genom åren fått flera olika typer av golvmaterial där underlaget var, betong, asfalt, flintcote, EGP Trimspackel, målad epoxi, stålräls m.m. Mycket ojämnt underlag och nivåskillnader. Här har vår samarbetspartner RA Golv AB gjort följande lösning: Fiberduk rullas ut på hela ytan, armeringsnät läggs ut, 30 [...]

12 2017/10/12

Charlottendals Bussdepå i nyrenoverade lokaler

By | oktober 12th, 2017|Nyheter|0 Comments

Helhetslösning med väggar & socklar i verkstadsdelen samt golv, socklar, vägg & tak-målning i tvätthallar med 7m i takhöjd. Lyckat samarbete med Skanska Sverige AB och vår samarbetspartner RA Golv AB i Stockholm. Utförande; Maj 2015 t.om. Maj 2016   Golv: StoCretec Metod 501 Vägg & Tak: StoPox KU601   Golvyta; 4100 m² Sockel; 1000 [...]