Välj rätt väg för säker framtida cykling!

By | oktober 1st, 2018|Nyheter|0 Comments

Välj ”vår väg” – Barrikade Trafik! Cykeltrafiken är en del i ett hållbart framtida transportsystem och att cykla är en fysisk aktivitet som ger ett viktigt bidrag till ökad folkhälsa. Cykeltrafiken måste dock vara säker för att den ska kunna betraktas som långsiktigt hållbar. Ökat cyklande kommer att öka riskerna varför effektiva trafiksäkerhetsåtgärder måste vidtas. [...]