Barrikade Steindekke Trafik från Hesselberg Bygg är installerade på ca 1600 kvm bussfiler för Jönköpings Stad.

För ytor med mycket stor trafik och i trafikrummet använder man Barrikade Steindekke Trafik, såsom bussfiler, cykelöverfarter som trafikeras med bilar etc.

Barrikade Stenbeläggning Struktur och Slät har ett brett användningsområde i olika projekt såsom, gångbroar, gångvägar, cykelvägar, perronger, trottoarer och rondeller. Systemen passar väl så bra till utsmyckning som till att skapa attraktiva ytor lätta att underhålla.

jonkoping-september-2016 jonkoping-3-september

Läs mer om Barrikade Steindekke Trafik och Stenbeläggning