Det vill säga att ofta kan man få förfrågan om att leverera ESD beläggningar utan närmare specifikation över de elektrostatiska egenskaper golvet skall ha. Idag finns det nämligen tre olika kategorier ESD beläggningar som skall uppfylla olika funktioner samt tillfredsställa olika standarder.

 

ESD-beläggningar som skall förhindra explosioner och som används där det lagras/hanteras explosivt material. Egenskaper skall dokumenteras i enlighet med TRBS 2153, också avseende färdigt installerat golv.

ESD-beläggningar som skyddar elektronisk utrustning och samtidigt skyddar människor mot stötar i miljöer där man kan bli utsatt för elektriska spänningar. Egenskaper skall dokumenteras i enlighet med DIN VDE 0100-410 (2007), också avseende färdigt installerat golv.

ESD-beläggningar som skall förhindra att elektrisk utrustning och produkter som innehåller känsliga elektriska komponenter blir förstörda. Egenskaper skall dokumenteras i enlighet med EN-61340-5-1 (07.2208) och ANSI/ESD-S.20.20-2007, också avseende färdigt golv.

Tillsammans med Sto Cretec kan Hesselberg Bygg nu erbjuda en bred portfölj av ESD-beläggningar som tillfredsställer de olika funktionskraven samt ett säkert system för jordning. Samtidigt finns det också andra valmöjligheter, t ex beläggningstjocklek, färg och ytstruktur (halksäkerhetsgrad). Tillsammans med kunden kommer vi alltid att kunna finna ESD beläggning med rätt egenskaper och samtidigt ett enkelt underhåll och lång livslängd.

Läs mer om ESD