En bra beskrivning!

BeskrivningSkönt att lämna ifrån sig en bra beskrivning!
Nu är det enkelt!

En beskrivning som ger:

 • Bra underlag för professionell upphandling, där entreprenören får kalkylerbara förfrågningar och risken för feltolkningar och dyra misstag minskar.
 • Tryggt val av rätt system för verksamheten
 • I enlighet med Hus AMA och/eller Anläggnings AMA så beställaren får jämförbara anbud och strukturerade bygghandlingar.

Tips i enlighet med AMA och RA texter

 • Fogfria system från Hesselberg är beskrivna under MHG kapitlet, LCS kapitlet samt DCG 5 kapitlet i AMA 14/AMA Anläggning 13
 • Följande standarder är ledande för vår verksamhet:
  • SS-EN 13813 Golvmaterial – Avjämnings- och beläggningsmassor baserade på cement, gips, magnesit, bitumen eller härdplast – Egenskaper och krav
  • SS-EN 13318 Golvmaterial – Avjämnings- och beläggningsmassor baserade på cement, gips, magnesit, bitumen eller härdplast – Definitioner
  • SS-EN 1504-1:2005, För betongkonstruktioner exempelvis, parkeringsdäck, balkonger, tak- och gårdsbjälklag med flera användningsområden
 • CE-märkning och prestandadeklaration i enlighet med standarder, SS-EN 13813 och SS-EN 1504-1
 • Krav på uppvärmt arbetsställe minst +10 grader C
 • Beläggning definitioner i enlighet med tabell RA MHG/1
 • Mätning av relativ fuktighet (RF) i undergolv av betong inomhus ska utföras enligt YSC121
 • Arbete med plastbaserad massa skall utföras av auktoriserad entreprenör enligt Auktorisationen Fogfritt Golv, AFG.
 • Branschrekommendationer finns att ladda ner ifrån fogfrittgolv.se
 • Nerladdningsbara AMA koder på angiven plats på denna sida
 • Förslag på beskrivningstext finns under – ”Golvsystem” och respektive golv/beläggningssystem
 • Kan alltid kontakta vår ”beskrivningsservice” – telefon 042-21 40 20 eller beskrivningsservice@hesselberg.se

Nerladdningsbara Branschrekommendationer: