Den nya bron vid Bruuns Magasin, är placeras längs med dagens befintliga gångbro och är närmare 85 meter lång. Bron kommer att binda samman dagens gång -och cykelstråk i norr vid Spira och i söder där Munksjöpromenaden tar slut vid Bruuns Magasin.

JIGAB från Jönköping har fått förtroendet att installera Barrikade Stenbeläggning Struktur i gult på gångdelen av bron. JIGAB har gjort entreprenaden för Skanska AB i Jönköping. Beställare är Jönköpings kommun.

Systemet som är applicerat är Barrikade Stenbeläggning Struktur från Hesselberg Bygg.

bruuns-mindre-3bruuns-mindre-7

 

Läs mer om Barrikade Stenbeläggning