I Jönköping finns en fantastisk privat trädgård med bl a 1600 rododendronplantor av 160 olika sorter! En privatfastighet som verkligen är en pärla på västra stranden av Vättern.

Infartsvägarna och angränsande gångvägar skulle beläggas med något som blev en naturlig del i denna trädgårdsmiljö.

Man valde Barrikade Stenbeläggning Slät i Silver och arbetet har utförts av JIGAB i Jönköping.