Lager och terminaler

Lager och terminaler är som regel stora ytor där det är krav på planhet och en jämn yta. Enkel renhållning och en dammfri miljö är en förutsättning. Golven i lager och terminaler blir utsatta för mekanisk belastning från truckkörning och andra transportmedel och det är punktbelastningar från pallställage. Avhängigt av vad som lagras kan det också vara krav på att det inte skapas statisk elektricitet på ett lager.

System för lager och terminaler:

Lager_ill2