Livsmedel

Livsmedelsindustrin har bland de mest krävande ytorna golvmässigt på grund av stor belastning i kombination med mycket stränga krav på hygien. Dessutom är det också väldigt olika krav i olika delar av livsmedelsindustrin, som för t ex bagerier och fiskförädling.

Den mekaniska belastningen varierar, precis som den termiska- och kemiska belastningen och måste specificeras innan man väljer en lösning. Gemensamt är att det är viktigt med en ljus och trevlig arbetsmiljö, att det i de våta zonerna skapas halksäkerhet. Golven måste också vara lätta att hålla rena så att man minimerar risken för bakterietillväxt.

 

System för livsmedelsindustrin:

Næringsmiddel_ill2