Parkeringshus

I parkeringshus är det speciellt stora mekaniska belastningar som följd av biltrafiken i synnerhet om dubbdäck används. Man drar in mycket vatten med bilarna också tillsammans med vägsalt. Det är avgörande att beläggningen tätar betongkonstruktionen så att man undgår korrosion i armering samt att det inte droppar salthaltigt vatten ned på biltak på underliggande våningsplan.

I ett parkeringshus med existerande sprickor måste man välja en beläggning som är spricköverbryggande. Ett nytt parkeringshus bör projekteras så att man slipper sprickbildning.

Hesselberg Bygg erbjuder lösningar för alla typer av parkeringshus och alla ytor i parkeringshuset, antingen det rör sig om källarplan med fuktproblem, mellanplan med eller utan rörelser, öppna eller stängda parkeringshus, utomshusplan som utsätts för tufft väder och solljus eller kurvor och ramper med extra stor belastning.

De viktigaste tillskotten till vår egen produktfamilj är StoPox 590 EP som är en diffusionsöppen, spricköverbryggande och mycket slitstark samt StoPox TEP Multitop som är en hybrid mellan epoxi och polyuretan med en unik kombination av hög flexibilitet och slitstyrka. Med dessa produkter uppfyller vi också alla relevanta krav i enlighet med standarderna, EN-1504-2 samt EN-13813 för bl a parkeringshus.

 

System för parkeringshus:

Parkering_ill2