Produktion

Produktionsindustri kännetecknas ofta av att det är mycket folk som arbetar på golvet och att det är mycket viktigt med en tyst, trevlig, städad och säker arbetsmiljö. Det förekommer många olika typer av mekaniska belastningar. Det är som regel moderata termiska- och kemiska belastningar. Ibland kan det vara krav på att det inte skall uppstå statisk elektricitet. I vissa typer av produktion, som i läkemedelsindustrin är det extrema krav på hygien. Det krävs en mycket tät yta på beläggningen.

System för produktion:

Produksjon_ill2