Verkstäder

I verkstäder är det som regel hög mekanisk belastning från fordon. Det kan förekomma oljespill och liknande som kräver riktig kemikaliebeständighet samtidigt som det måste finnas ett halkskydd för att etablera en trygg arbetsmiljö. Golven skall också vara lätta att hålla rena för att förhindra att det samlas damm och smuts.

System för verkstäder:

Verksted_ill2