BUTIKER – när man vill skapa en profil

Butiksgolv skall vara med och lyfta fram företagets profil och den uppfattning som kunden får. Man kan välja att låta golvet framhäva produkterna eller inte. Oansett så är det viktigt med funktionella golv som är anpassade för belastningarna i olika butiksmiljöer såsom fottrafik, punktlaster och spill. Hesselberg Bygg kan leverera en serie med butiksgolv anpassade för olika miljöer.

Butikssystem: