HOTEL/ RESTAURANG – hygien på topp

Restauranger och hotel kräver golv som är ett designelement i interiören samtidigt som det skall medverka till en god upplevelse kunder och bra arbetsmiljö för de anställda. I restaurangen är det speciellt viktigt med täta ytor som är lätta att hålla rena.

System för hotel och restauranger:

Restaurant_hotel_ill2