SKOLOR/SJUKHUS – bra lösningar för mjuka miljöer

På skolor och sjukhus är det viktigt med funktionella men samtidigt estetiskt tilltalande lösningar. Det kan finnas behov för stegljudsdämpning och i vissa fall önskar man områden med ökad komfort. Det är alltid viktigt med lättstädade golv som ger bra hygieniska förhållanden.

System för skolor och sjukhus:

Skole_sykehus_ill2