I juli i år fyllde Kraftvärmeverket på Torsvik 10 år. Under dessa år har de producerat energi motsvarande årsbehovet av hushållsel för 1 miljon hushåll. Kraftvärmeverket har blivit ett landmärke längs E4:an och 2006 tilldelades vi stadsbyggnadspriset.

Under de första 10 åren har de producerat 1 TWh el och 3,8 TWh fjärrvärme. Det motsvarar ungefär behovet av el för 1 miljon hushåll per år.

Sedan våren 2015 finns det ytterligare ett kraftvärmeverk på Torsvik. Detta verk eldas med restprodukter från skogsindustrin. Tillsammans producerar de båda kraftvärmeverken 90 procent av Jönköpings värmebehov och 30 procent av den el som Jönköping Energi säljer.

 

JIGAB – Jönköpings Industrigolv, har fått förtroendet att installera golvbeläggning i stora delar av det nya kraftvärmeverket.

Barrikade EP-Kompakt från Hesselberg Bygg är installerat löpande under 2016.

img_20161010_131802img_20161010_133103img_20161010_131632