BOSTÄDER

Naturstensbeläggningarna passar mycket bra till in- och utfarter till bostäder för att skapa attraktiva miljöer som är lätta att underhålla. Det kan också användas till beläggning för gång och cykelvägar och andra uterum.