Offentliga byggnader och anläggningar

Natustensbeläggningarna passar utmärkt till utsmycknng av det offentliga rummet, parker, torg , strandpromenader, rondeller samt utomhusytor kring byggnader och i atrium. Beläggningarna skapar attraktiva miljöer samtidigt som de ger ett enkelt underhåll och många gånger löser tillgänglighetsproblematiken.