TRAFIK

Barrikade Stenbeläggning Struktur och Slät har ett brett användningsområde i olika projekt såsom, gångbroar, gångvägar, cykelvägar, perronger, trottoarer och rondeller. Systemen passar väl så bra till utsmyckning som till att skapa attraktiva ytor lätta att underhålla. För ytor med mycket stor trafik och i trafikrummet använder man Barrikade Steindekke Trafik.