I just detta parkeringsgaraget, Kv. Ansvaret, har JIGAB löpande renoverat ytorna där en utmaning varit att hitta ett upplägg där tillskjutande fukt inte blir ett problem. Det löste man bra här med en diffusionsöppen lösning på de mindre utsatta p-platserna medan körbanor och ramper är med tjockt uppstrött system, EP-Multi från Hesselberg Bygg.

Hesselberg Bygg försöker kombinera egenskapskraven med respektive funktionsdel i garaget för att uppnå optimal systemlösning både avseende funktion och ekonomi.

1ansvar 2ansvar

Vad är viktigt att tänka på vid val av beläggning på parkeringsytor inom- och utomhus?

 • Olika typer av delar att ta hänsyn till:
  • Körvägar
  • Ramper
  • Kurvor
  • Parkeringsplatser
  • Pelare
  • Inkörspartier
  • Detaljlösningar

 

 • Egenskaper som bör uppfyllas:
  • Flexibel och då både statisk och dynamisk belastning
  • Spricköverbryggande
  • Vattentäthet
  • Nötningsbeständighet
  • Kemikaliebeständighet
  • Frostbeständig
  • Halksäkerhet
  • Städvänlig, hålkäl/sockel
  • Estetisk, möjlig att designa i ljusa kulörer och olika kulörer för att markera olika delar av parkeringshuset
  • Ljusbeständig, vilket inte minst är viktigt utomhus
  • Installationstid, minimera avbrott/avstängning

 

Läs mer om våra parkeringssystem