Hesselberg Bygg har satt som mål att vara ett föregångsföretag på miljö i vår bransch.
För att uppnå det måste vi jobba på många fronter samtidigt och sträva efter att ligga i framkant i användandet av miljövänlig teknologi.

Utsläpp i den yttre miljön

Från det att vi mottar råvaror på vår fabrik har vi noll utsläpp i den yttre miljön.
Undantag är transport med lastbil av varor och avfall.

Energiförbrukning under produktion

Vår produktion från det att vi mottar råvaror kräver lite energi,
och med produktion i Norge är den i all huvudsak förnybar.
Det krävs drivmedel till transport av varor och avfall.

Användandet av förnybara råvaror

Vi använder i ökande grad råvaror baserade på bio-oljor från växter
och matavfall, som ersättning för råvaror utvunnet från olja.
Det är ett mål att fasa in detta i största möjliga mån i våra produkter så snart
vi kan utveckla likartade egenskaper med dessa råvaror.

Emission från golvsystem/beläggningar

Våra produkter innehåller inte lösningsmedel och har en låg emission
efter det att de är installerade. för att tillfredställa BREEAM NOR i Norge
krävs mycket låga värden av VOC, lägre än i Sverige och Danmark, och de
flesta av våra system för inomhusapplikationer uppfyller detta kravet.

Hälsoaspekter vid användadet av produkterna

Våra produkter innehåller inte några ämnen ifrån oönskade listan för BREEAM NOR.
Vi lägger stor vikt vid att hålla oss uppdaterade på myndighetskra och branschkrav och
fasa ut ämnen som är oönskade. Säkerhetsdatablad är alltid uppdaterade och
vi har fokuserat på att egna anställda, transportörer och installatörer följer alla riktlinjer för hantering.
Arbetsmiljöverkets författning AFS 2014:43, Kemiska arbetsmiljörisker följs och
alla av våra samarbets-partners är utbildade/utbildas i enlighet med dessa bestämmelser.

Avfallshantering

Hesselberg Bygg tillhör Grönt Punkt i Norge, retursystem för emballage
och har källsortering i vår fabrik. I den grad det är möjligt använder
vi fat eller container för att undgå tomemballage.

Vi i Sverige är anslutna till fti – Förpacknings & tidningsinsamlingen

Basta/Beta: www.bastaonline.se

Byggvarubedömningen: www.byggvarubedomningen.se

Branschdokument info: