I modern tid har polymerbaserad terrazzo blivit allt vanligare och i USA är exempelvis det mesta av terrazzo idag epoxyterrazzo eller polymerförstärkt cement.

Hesselberg Bygg kan erbjuda bägge dessa kvaliteter av Terrazzo vilka ger fördelen att de relativt traditionell cementterrazzo ger bredare möjligheter av färger, lägre tjocklek och vikter, snabbare installation, tät yta, bättre styrka/nötning och mindre risk för sprickor.

I tillägg till marmorkross filler kan andra material användas såsom, pärlemor, snäckskal, återanvänt glas, porslin, betong och metall mm. Design och mönsterläggning kan göras på plats med lister.

Terrazzo uppfanns från början av Venetianska byggarbetare som ett billigt golvmaterial genom att använda marmorkross från annat marmorarbete. Arbetarna installerade detta normalt i lera för gångvägar runt boningshusen och innehöll från början marmorkross, lera och getmjölk som sealer. Nylagd terrazzo ser inte ut som marmor om den inte är våt vilket var anledningen till att man använde getmjölk som sealer för att behålla den ”våta looken”.

Ur ett livscykel perspektiv är investering i terrazzogolv en totalekonomiskt överlägsen beläggning på grund av framförallt sin långa livslängd innan utbyte behöver ske.

  • Fogfritt
  • Ljudreducering
  • Låga bygghöjder
  • Låg vikt
  • Tät yta
  • Snabb installation
  • Ingen krympning
  • Stora färg/designmöjligheter
  • Perfekt för ROT projekt

I samarbete med Aprobo® har Hesselberg Bygg utvecklat ett system där STENO Terrazzo kan levereras med stegljudsförbättring från 18-30 dB avhängigt betongbjälklag och systemuppbyggnad. Systemet är registrerat i beräkningssystemet BASTIAN och Hesselberg har levererat systemet i flera projekt.

Mer info om Terrazzo från Hesselberg