Hesselberg bygg har under 2013 och 2014 installerat ca 75 000 kvm med parkeringsbeläggning i P10 på Oslo Lufthavn Gardemoen. Alla arbeten blev utfört under tiden parkeringshuset var i drift och det lades stor vikt vid att driften skulle gå som normalt och att användarna skulle märka så lite som möjligt av projektet. Arbetena omfattar ytor både inne och ute, foglösningar, detaljanslutningar, ramper och linjemarkering. Huvudsystemet är PU Multiflex, ett flexibelt polyurethansystem med halksäker ytstruktur. Det är använt olika produkter och tillsatser i topplacken i förhållande till UV-påverkan och trafikmängd. Man har valt ett tvåfärgat system i hela parkeringshuet med grå körbanor och svarta parkeringsplatser och tillfartsvägar.