Project Description

BESKRIVNING:

System av UV stabilt bindemedel och special filler 8-16 mm.

Barrikade TG-System är designad för att erbjuda en estetiskt tilltalande porös stenbeläggning, genom att använda denna specialgradering av naturlig stenfiller.

Barrikade TG-System installeras i jämnhöjd med intilliggande stenbeläggning och har fördelen av att inte bli en ”skräpfälla”, vilket kan vara fallet med traditionella trädgaller.

Fördelar:

  • Mycket permeabel
  • Slitstark
  • Enkelt underhåll
  • Naturlig- och återvunnen filler
  • UV-stabil
  • Estetisk
  • Inget ogräs
  • Förhindrar nedskräpning
  • Lätt att rengöra

Ladda ner information om Barrikade TG