Barrikade Radonspärr är en två komponent produkt som påföres betongytan med ett stålbrett eller roller. Barrikade Radonspärr kan användas på alla nya eller gamla betongunderlag där man skall spärra mot radon. Produkten ger utmärkt vidhäftning på betongunderlaget. Barrikade Radonspärr kan användas på färsk beton (redan efer 1-2 dygn). Där det skall läggas en golvbeläggning som kräver bra vidhäftning till underlaget läggs Barrikade Radonspärr i två strykningar, där det andra stryket sandas av. Om det skall installeras ett fogfritt golv fungerar Barrikade Radonspärr samtidigt som primer för beläggningssystemet.
Barrikade Radonspärr är testat hos SP

Radon-SP

Radongjennomgang:
SP-202266
<3,0 x 10-9 m/s
Radonmotstand:
SP-202266
>3,3 x 108 s/m