Vad är viktigt att tänka på vid val av beläggning på parkeringsytor inom- och utomhus?

Olika typer av delar att ta hänsyn till:

 • Körvägar
 • Ramper
 • Kurvor
 • Parkeringsplatser
 • Pelare
 • Inkörspartier
 • Detaljlösningar

Egenskaper som bör uppfyllas:

 • Flexibel och då både statisk och dynamisk belastning
 • Spricköverbryggande
 • Vattentäthet
 • Nötningsbeständighet
 • Kemikaliebeständighet
 • Frostbeständig
 • Halksäkerhet
 • Städvänlig, hålkäl/sockel
 • Estetisk, möjlig att designa i ljusa kulörer och olika kulörer för att markera olika delar av parkeringshuset
 • Ljusbeständig, vilket inte minst är viktigt utomhus
 • Installationstid, minimera avbrott/avstängning

Vi försöker kombinera egenskapskraven med respektive funktionsdel i garaget för att uppnå optimal systemlösning både avseende funktion och ekonomi.

Se här för mer info om parkeringshus