Ökad tillgänglighet och säkerhet gäller inte bara bilister. I takt med att gång- och cykeltrafiken ökar i framför allt storstäderna har intresset för färgad beläggning som markerar gång- och cykelbanor fått ett uppsving. Barrikade Steindekke Trafik är en två-komponent beläggning (cold plastic) som är en ny slitstark produkt som gör trafikanter uppmärksamma på gångtrafikanter, cyklister och bussfiler.

Trafiksäkerhetsarbetet för vägtrafiken bygger på Nollvision och kommuner och Trafikverket satsas massor av resurser på att förstärka säkerheten i trafiken. I dagens hållbarhetstänk har cykeln dessutom blivit ett förstahandsval för många som värnar om miljön. Men cykeln har också blivit en konkurrent till bilen som fortfarande är en stor del av samhället. Dessutom har antalet elcyklar ökat och som ibland kör fortare än bilen.

Malmö, Göteborg, Stockholm och många andra kommuner i landet arbetar med att säkra gång- och cykelvägar och investerar mycket i att förbättra säkerheten i trafiken samtidigt som målet för det hållbara samhället är att sänka koldioxidhalten i storstäderna.

Vi är glada och stolta att Stockholm Stad nu valt att testa Steindekke Trafik på några utsatta cykelbanor i staden.

IMG_1956 IMG_1924

Läs mer om Steindekke Trafik