Till årets terminsstart öppnade Malmö Högskola sitt fina nybygge i Kv Niagara.
Vi är jätteglada att återigen ha fått förtroende från Akademiska Hus att installera vårt Steno Terrazzo system, där vi tidigare bl a gjort KTH Arkitektskolan, Stockholm samt SLU, Uppsala.

RA Golv AB samarbetande installatör har installerat Steno Terrazzo för Thage Bygger i Södra Sverige AB.

IMG_3655

IMG_3642

IMG_3639

IMG_3645

IMG_3648