I sambarbete med Aprobo® har Hesselberg Bygg utvecklat ett system där STENO Terrazzo kan levereras med stegljudsförbättring från 18-30 dB avhängigt betongbjälklag och systemuppbyggnad. Systemet är registrerat i beräkningssystemet BASTIAN och Hesselberg har levererat systemet i flera projekt.

• Fogfritt
• Ljudreducering
• Låga bygghöjder
• Låg vikt
• Tät yta
• Snabb installation
• Ingen krympning
• Stora färg/designmöjligheter
• Perfekt för ROT projekt

animering uten armering

IMG_3334

IMG_3347