Hesselbergs system Barrikade Stenbeläggning Struktur har RA Golv AB i Göteborg installerat på Stenungstorg  i Stenungsund.

Två olika stensorter har skapat ett naturligt gångstråk över hamnplan och gett en ljus och trevlig miljö.

IMG_1621 IMG_1619 IMG_1617 IMG_1613

Läs mer om Barrikade Stenbeläggning