Hesselberg Bygg har tillsammans med sin samarbetspartner GH Gulv levererat 10 000 kvm med Stenbeläggning Slät på Högskolan i Bergen. Projektet omfattar tre atrier och en stor del av uteområdena runt byggnaderna. Det är installerat Stenbeläggning Slät i kombination med kantsten och många andra material. Stenblandningen som är framtagen speciellt för projektet är lokal från Hordaland och är ett bevis för att Stenbeläggning kan användas som ett arkitektoniskt element vid utformning av utomhusytor.