Komplett portfölj av beläggningssystem till parkeringshus

Parkeringshus är en av de mest krävande byggnationer där fogfria golvsystem används då beläggningen skall skydda betongen först och främst mot salthaltigt vatten samtidigt med ett stort slitage från bilar med dubbdäck. Idag kan vi ifrån STO/Hesselberg erbjuda lösningar för alla typer av parkeringshus och ytor, antingen det gäller, källarplan med fuktproblem, mellanbjälklag med eller utan rörelser, stängda eller öppna parkeringshus, övre utomhusplan som utsätts för väder och solljus eller kurvor och ramper med extra stor trafikbelastning.

Senaste och mycket välkomna systemet är StoPox 590 EP som är en diffusionsöppen, spricköverbryggande och mycket slitstark beläggning, helt unik!

StoPox TEP Multitop som är en hybrid mellan epoxi och polyuretan, med unik kombination av hög flexibilitet och slitstyrka. Med dessa produkter tillfredsställer vi alla krav i enlighet med EN-1504-2 samt EN-13813, standarder för beskrivning av parkeringshus bland annat!

Läs mer om beläggning i parkeringshus