Vår utmaning var att färdigställa golvet med minimal störning när centrat var i drift!

Befintlig klinker med massor av bom och trasiga plattor revs ut, fix/fästmassa lämnades kvar och över detta slätspacklades det innan slutlig Steno EP Terrazzo installerades. På detta sätt klarades problemet med bygghöjder vilket underlättade och snabbade på installationen.

Installerat golv, socklar, trappor och kontrastmarkeringar är allt gjort i Steno EP Terrazzo från Hesselberg Bygg.

Arbetet utfördes i 15 etapper under dagtid och nattetid.

Vår samarbetspartner i Stockholm RA Golv AB har utfört installationen.

Utfört åt Atrium Ljungberg AB under 2015/2016.

img_2850 img_2864 img_2855 img_2861 img_2848 img_2843 img_2860img_2845

Läs mer om vår Terrazzo