Med Barrikade Stenbeläggning Struktur

Stavanger Kommun är i färd med att göra nya gång- och cykelstigar längs Hagrsfjord, där Harald Hårfagre vann det avgörande slaget om Norge 872. I de mest oframkomliga passagerna har man byggt gångbroar av accoya, ett träslag utan krymp eller svällning. För att det inte skall bli för halt så har man fräst ur spår i varje planka och fyllt med Barrikade Stenbeläggning Struktur, norsk kvarts. Bron har inte bara blivit mer säker för trafikanterna utan som mycket estetiskt tilltalande med mönster av trä- och stenmaterial.