I VHC – Veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum Uppsala – bedrivs undervisning för drygt 1000 studenter, bland annat på de populära veterinär- och djursjukskötarprogrammen. Här bedrivs också avancerad forskning inom områdena veterinärmedicin och husdjursvetenskap.

I den södra delen av VHC finns UDS – Universitetsdjursjukhuset – med smådjursklinik och hästklinik. I mottagning entrén/reception och butiken samt angränsande toalettutrymmen har RA Golv AB installerat, STENO Terrazzo ifrån Hesselberg Bygg. STENO Terrazzo är i mellangrått bindemedel med svart marmorkross i olika fraktioner.

Ur ett livscykel perspektiv är investering i terrazzogolv en totalekonomiskt överlägsen beläggning på grund av framförallt sin långa livslängd innan utbyte behöver ske. Till detta kommer flera andra fördelar:

  • Fogfritt
  • Ljudreducering
  • Låga bygghöjder
  • Låg vikt
  • Tät yta
  • Snabb installation
  • Ingen krympning
  • Stora färg/designmöjligheter
  • Perfekt för ROT projekt

SLU 4 SLU 2 SLU 1 SLU 3

Läs mer om Steno Terrazzo