RA Golv AB  har i Halmstad installerat Barrikade EP-Multi i ett garage, ca 1650 m2

 

IMG_4409 IMG_4412 IMG_4415

 

 

Vi försöker kombinera egenskapskraven med respektive funktionsdel i ett garage för att uppnå optimal systemlösning både avseende funktion och ekonomi.

 

Vad är då viktigt att tänka på vid val av beläggning på parkeringsytor inom- och utomhus?

 

 • Olika typer av delar att ta hänsyn till:
  • Körvägar
  • Ramper
  • Kurvor
  • Parkeringsplatser
  • Pelare
  • Inkörspartier
  • Detaljlösningar

 

 • Egenskaper som bör uppfyllas:
  • Flexibel och då både statisk och dynamisk belastning
  • Spricköverbryggande
  • Vattentäthet
  • Nötningsbeständighet
  • Kemikaliebeständighet
  • Frostbeständig
  • Halksäkerhet
  • Städvänlig, hålkäl/sockel
  • Estetisk, möjlig att designa i ljusa kulörer och olika kulörer för att markera olika delar av parkeringshuset
  • Ljusbeständig, vilket inte minst är viktigt utomhus
  • Installationstid, minimera avbrott/avstängning
Läs mer om våra parkeringsbeläggningar här!